Zo regel je financiering voor een duurzaam energieproject


De nieuwe brochure ‘Samen werken aan een duurzaam energieproject’ is bestemd voor particulieren en ondernemers die (aanvullende) financiering zoeken voor een duurzaam energieproject.

Dit bericht verscheen eerder op Greendeals.nl.

De bankensector en de overheid maakten afspraken om knelpunten in de financiering aan te pakken. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Rijksoverheid tekenden daartoe de Green Deal ‘Expertisecentrum Financiering duurzame energie projecten’. Het Expertisecentrum financiert niet, maar bundelt en deelt kennis over techniek en financiering, met als doel: meer duurzame energie. De brochure bevat tips en informatie.

Projecten

De brochure gaat over zogeheten ‘decentrale duurzame energieprojecten’. Geen grootschalige projecten, zoals een windmolenpark op zee. Maar over de kleinere duurzame energieprojecten, in
verschillende soorten samenwerkingen.

Energiecoöperaties (particulieren verenigd)

  • die samen duurzame energie inkopen en verkopen aan hun leden;
  • die zelf duurzame energieprojecten ontwikkelen, deze realiseren;
  • die duurzame energie zelf opwekken en deze leveren aan hun leden;

Professionele ontwikkelaars die omwonenden betrekken bij hun duurzame energieprojecten (bijvoorbeeld middels burgerparticipatie, obligatiefonds voor omwonenden, crowdfunding
enzovoort).

Mkb- en grootzakelijke bedrijven die op hun eigen bedrijfsterrein of vastgoed duurzame energieprojecten realiseren, waarvan zij doorgaans zelf de energie gebruiken.

Samenwerking tussen professionele ontwikkelaars en energiecoöperaties.

Brochure

Download hier de brochure ‘Samen werken aan een duurzaam energieproject – Wat moet u weten als u naar de bank stapt voor financiering?’

Bron: Green Deals, NVB