UPDATES

‘Met een combinatie van groen en techniek gebouwen verduurzamen’

Door Anton van Elburg - 13 januari 2021

Tags:

De Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) is één van de nieuwe leden van Platform Duurzame Huisvesting (PDH). Directeur Egbert Roozen: ‘We zien veel in de combinatie van groen en techniek om gebouwen te verduurzamen.’

De VHG bestaat honderd jaar en draagt sinds kort het predicaat Koninklijk. Van de ongeveer duizend leden houden 800 partijen zich bezig met het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van tuinen, 150 bedrijven werken aan openbaar groen en zo’n 50 leden zijn specifiek bezig met groene gebouwen. In de totale Nederlandse markt voor groenvoorziening gaat 2,8 miljard euro om.

Wat doet de VHG?

Egbert Roozen: ‘Als belangenbehartiger van de sector wil de vereniging de maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengen bij politiek en maatschappij. Twaalf jaar geleden begon ik als directeur, aan het begin van de financiële crisis. Groen was toen de eerste bezuinigingspost voor veel partijen. Groen werd louter gezien als decoratie, als luxe. Sindsdien is er ontzettend veel veranderd. De discussie gaat nu veel meer over de waarde van de groenvoorziening voor een duurzame leefomgeving met vragen als: Hoe vangen we hoosbuien en hittestress op? Hoe beschermen we de biodiversiteit?’

Welke rol speelt de VHG in die discussie ?

‘We zijn in 2011 uitgenodigd door de Europese Commissie om mee te praten in een expert groep over nature based solutions voor verduurzaming. De strategie die daaruit voortkwam is in Nederland toegepast in green deals en city deals voor klimaatadaptatie. Daarbij kwamen we terecht in coalities van beleidsmakers, onderzoekers, ontwerpers, makers en gebruikers. “Groen” was daarmee een gespreksonderwerp aan het begin van de keten in plaats van aan het eind, zoals traditioneel het geval was.’

Hoe werkt de VHG aan de verduurzaming van de utiliteitsbouw?

‘We zien “groen” niet langer puur als decoratie, maar als integraal deel van de oplossing bij verduurzaming van de leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen. Vergroening van gebouwen is een belangrijk onderdeel daarvan en de uitgangspunten daarvoor hebben we gepubliceerd in de handleiding Het levende gebouw. Daarin hebben we voorbeelden, tips en uitleg verzameld. Voor de energieprestaties van een gebouw is de omgeving ook belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het planten van bomen om het felle zonlicht tegen te houden zodat het niet te warm in een gebouw wordt. En zonnepalen op een groen dak gaan bijvoorbeeld langer mee, omdat de temperatuur op groene daken tijdens warme dagen veel lager is dan op een traditioneel dak.’

Wat hebben Platform Duurzame Huisvesting en de VHG aan elkaar?

‘We zien veel in de combinatie van groen en techniek om gebouwen te verduurzamen. Dat is ook één van de  richtingen die vanuit de EU wordt ingezet met de Renovation Wave. PDH is een mooi netwerk van allerlei koepels in de vastgoed- en huisvestingsketen. Wij komen daardoor bij PDH allerlei partijen tegen die aan dezelfde uitdagingen werken. Er ligt een enorme kans bij bestaande gebouwen om groen toe te passen. Denk alleen al aan het verbeteren van het binnenklimaat in kantoren, of healing environments in ziekenhuizen. Binnen PDH gaan we in een nieuwe werkgroep inventariseren hoe we de combinatie van groen en techniek kunnen opschalen. En het leuke van groen is: niemand is er tegen. Daardoor zien we steeds meer enthousiasme voor het thema bij overheden maar ook bij vastgoed- en bouwbedrijven.’