Onderzoek stelt dat 80% van de WKO’s energie bespaart


Omgevingsdienst Haaglanden analyseerde en beoordeelde 42 bodemenergiesystemen in hun beheersgebied. Uit het onderzoek blijkt dat 20% optimaal functioneert en 60% functioneert als verwacht. De overgebleven 20% functioneert ondermaats.

Dit bericht verscheen eerder op RVO.nl.

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) bekeek 33 installaties bij kantoren en 9 bij glastuinbouwbedrijven. Ze kregen daarbij hulp van externe consultants. Ze keken vooral naar de werking van het hele bodemenergiesysteem. Bij 80% van de 42 onderzochte bodemenergiesystemen is er sprake van energiebesparing. Ten opzichte van eerdere onderzoeken is dit al een flinke verbetering.

Aandacht voor beheer

Toch kan de energiebesparing bij de meeste WKO-systemen verbeteren als er meer aandacht is voor beheer. Bij 60% van de bekeken systemen is daar nog te weinig aandacht voor. Uit het onderzoek blijkt dat deze gebruikers of beheerders vaak kennis over techniek missen. Daardoor overzien ze niet of de installatie zo goed mogelijk functioneert. Hierdoor mist degene die de energierekening betaalt een stimulans om maatregelen te nemen. Het gaat gebruikers en beheerders meestal om het klimaatcomfort en om storingen te voorkomen. Energieverbruik is hierbij van ondergeschikt belang.

Kleine investering

Dat is zonde. Met de juiste aandacht en een kleine investering kan de gebruiker de bestaande bodemenergiesystemen eenvoudig verbeteren. Installaties die in dit onderzoek van ODH slecht functioneren hebben vaak een complexere aanpak nodig. Dit vraagt een grotere investering. Deze systemen analyseerden de onderzoekers niet in detail. Daarom is er geen veel voorkomende oorzaak vastgesteld waardoor de systemen slecht functioneren.

Groot potentieel

Verbeteringen aan gemiddeld en slecht functionerende klimaatinstallaties met WKO hebben groot potentieel. Ze maken de gebouwde omgeving duurzamer. Dat is hard nodig om de gezamenlijke energiedoelstellingen te behalen. Daarom is het nodig om daarvoor alle mogelijkheden in te zetten. Stilzetten van bestaande WKO-systemen is vernietiging van besparingspotentieel en daarmee het geld van de investering, stelt de ODH.

Download het onderzoek naar het functioneren van WKO’s uitgevoerd door ODH.

Rol van RVO.nl

RVO.nl ondersteunt het Gebruikersplatformbodemenergie. Dit platform heeft als doel om de WKO-prestaties te verbeteren. Beheerders en eindgebruikers van WKO kunnen lid worden. De leden wisselen kennis en ervaringen uit over hoe ze een WKO-installatie maximaal kunnen laten presteren. Deze kennis wordt ook op bijeenkomsten en symposia gedeeld met belangstellenden.

Bron: RVO.nl