Praktijkvoorbeeld: Energieneutraal archiefdepot voor groener Amsterdam


In Amsterdam werd begin september de eerste paal geslagen voor het nieuwe archiefdepot van de gemeente. Bijzonder is dat deze energieneutraal wordt. Na de oplevering in 2019 biedt het met een oppervlakte van 3.000 m² ruimte aan 45 kilometer strekkende meters archief. BAM Bouw en Techniek ontwikkelt, bouwt en onderhoudt het nieuwe archiefdepot.

Dit bericht verscheen eerder op De Techniek achter Nederland.

De Amsterdamse wethouder Touria Meliani mocht op 7 september de eerste paal slaan voor het nieuwe archiefdepot, dat verrijst op de hoek van de Internetstraat en de Tt. Vasumweg in Noord.

Het nieuwe archiefdepot, dat medio 2019 wordt opgeleverd, vormt een uitbreiding van het Stadsarchief Amsterdam in ‘De Bazel’ aan de Vijzelstraat. Daar blijft het publiek welkom voor archiefonderzoek, tentoonstellingen en activiteiten.

Zonnepanelen en warmtewisselaars

Om aan te sluiten op de duurzaamheidsambities van de gemeente Amsterdam zet BAM Bouw en Techniek sterk in de op duurzaamheid. Materiaalgebruik wordt geminimaliseerd en beheer en onderhoud is uiterst efficiënt.

De archiefbewaarplaats zal onder meer door bouwwijze, toepassing van zonnepanelen en warmtewisselaars minimaal evenveel energie opwekken als gebruiken. Architectenbureau cepezed uit Delft is bij het ontwerp uitgegaan van een efficiënt en functioneel depot dat voorziet in een comfortabele en veilige werkomgeving.

Strenge klimaatnormen

Efficiënt beheer wordt ook gerealiseerd door het gebruik van standaardset dozen waarin de documenten zijn verpakt. De archieven kunnen daarmee aaneengesloten bewaard worden en eventueel transport verloopt efficiënter en veiliger.

In het nieuwe depot worden strengere klimaatnormen gehanteerd dan in de Archiefwet is voorgeschreven, de temperatuur blijft tussen de 13 – 18 °C, de luchtvochtigheid tussen 40 en 50 %. Dat heeft een positief effect op het behoud van de documenten, en dankzij het toepassen van de marges ook op het energiegebruik.

Laatste nieuwe fysieke archiefdepot

In het nieuwe depot worden archieven van Amsterdam van na 1811 opgeslagen. In dat jaar werd iedereen in Nederland opgeroepen zich met een achternaam te registreren bij de gemeente. Met deze oproep ontstond de Burgerlijke Stand waar geboortes, huwelijken en sterfgevallen werden vastgelegd. Dergelijke gegevens werden daarvoor opgetekend in kerkboeken. In Depot Noord worden archieven van veel gemeentelijke diensten bewaard, waaronder de Secretarie, het Politiearchief.

Sinds 1 januari 2015 archiveert Gemeente Amsterdam uitsluitend digitaal. Het Depot Noord zal daarom het laatste fysieke depot zijn dat Amsterdam in gebruik neemt. De overbrenging van archieven van de gemeente en groei van de Atlas en Bibliotheek maken deze laatste uitbreiding van de depots noodzakelijk.

Openingsfoto: Een impressie van het nieuwe archiefdepot. Alleen ter illustratie © cepezed.

Bron: De Techniek achter Nederland

Beeld TK167_BAM_PvA_Stadsarchief Amsterdam Screenversie: cepezed / cepezed