Blog: Wat betekent de coronacrisis voor het Klimaatakkoord?


In de laatste nieuwsbrief van Samen Energie Besparen meldde Co Koning dat door de uitbraak van het corona virus in China problemen zouden kunnen ontstaan bij de aanlevering van zonnepanelen. Nu, een maand later, zijn we plotseling wereldwijd terecht gekomen in een héél andere realiteit.

Deze bijdrage van ing. Co Koning MRE, directeur beleid Vastgoed Belang, verscheen eerder op Vastgoed Belang

Recessie onvermijdelijk

Het virus heeft ook buiten China razend snel om zich heen gegrepen. In de hele wereld worden maatregelen genomen die we ons een maand geleden nog niet konden voorstellen. Het lijkt of de wereld om ons heen krakend tot stilstand is gekomen. Grenzen worden gesloten. Winkels zijn dicht of er geldt een deur-beleid waarbij klanten mondjesmaat worden toegelaten. Zzp’ers zijn het slachtoffer van teruglopend werkaanbod. Winkeliers en zzp’ers dreigen daardoor als eerste in zwaar weer terecht te zijn gekomen. Werknemers in een aantal sectoren kunnen als gevolg van de crisis hun baan verliezen. Door verlies aan inkomsten kan het nakomen van onder meer huur- en hypotheek verplichtingen onder spanning komen. De regering doet een appel op solidariteit. Partijen zoeken elkaar op om gezamenlijk oplossingen te zoeken. Ook de banken hebben aangekondigd mee te doen. Intussen geeft het Centraal Planbureau (CPB) aan dat een recessie onvermijdelijk is. Hoe lang die gaat duren? Daarover durft het CPB zich nog niet uit te spreken. Voor wie dierbaren heeft verloren aan het virus zijn de gevolgen nog veel dramatischer. Het zijn onzekere tijden met leed voor velen van u.

Ook de activiteiten rondom de uitvoering van het Klimaatakkoord worden geraakt door de noodzakelijke maatregelen om het virus in te dammen. Geplande fysieke bijeenkomsten ten behoeve van de uitvoering van het akkoord zijn net als bijeenkomsten in veel andere sectoren geannuleerd. Dat zal onherroepelijk consequenties hebben voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Enige vertraging in de uitvoering van de afspraken die daarin gemaakt zijn lijkt onvermijdelijk. Hoe groot die vertraging zal zijn hangt in hoge mate af van het tempo waarin we er met elkaar in slagen het virus de baas te worden en hoe diep de door het CPB voorspelde recessie daarna zal worden. Net als bij andere investeringen gaat ook bij verduurzamen van de gebouwenvoorraad de kost voor de baat uit. De samenleving zal zeker enige tijd nodig hebben om zijn wonden te likken. Prioriteiten zullen opnieuw worden afgewogen en verduurzamingsplannen wellicht vooruit geschoven. De middelen om te kunnen investeren moeten er immers domweg wel zijn.

Klimaat de winnaar van deze crisis?

Ondertussen zoeken we naar manieren om de schade op alle fronten zoveel mogelijk te beperken. Wie dat kan werkt thuis gewoon door. Noodgedwongen leren we massaal omgaan met al bestaande technologische mogelijkheden om op afstand van elkaar via een videoverbinding met elkaar te communiceren. Het gebruik van Microsoft Teams en Zoom is ineens booming. De aanleiding is natuurlijk niet de weg die we met z’n allen gekozen hebben om die manier van werken verder uit te rollen, maar het toont ons wel een aantal voordelen. Het aantal verkeersbewegingen op zowel de weg als in de lucht is drastisch afgenomen. Het aantal verkeersongevallen is met de helft afgenomen. Files met lange rijen CO2 uitstotende heilige koeien zijn er nog nauwelijks. Het CO2 gehalte in de atmosfeer is wereldwijd in korte tijd met een ongekend percentage afgenomen. Zou het klimaat de enige winnaar zijn van deze dramatische crisis? Ervaringen uit eerdere crises leren dat ook toen de CO2 uitstoot tijdelijk afnam, maar bij economisch herstel werd zo’n daling weer snel ongedaan gemaakt. Dat zou deze keer zomaar anders kunnen zijn.

De energietransitie verloopt nu nog traag omdat investeringen in fossiele energie nog niet zijn afgeschreven. Dat zou als gevolg van de huidige crises zomaar in een versnelling kunnen komen. Na de coronacrisis zal de economie gestimuleerd moeten worden met zeer grote investeringen. In plaats van oude technologieën overeind te houden zouden die wel eens versneld afgeschreven kunnen worden. Investeringen gaan massaal naar ontwikkeling van nieuwe duurzame technologieën. Je ziet bovendien dat onder de huidige omstandigheden dingen mogelijk worden waar voorheen niet zo snel aan gedacht werd. Dat leidt tot nieuwe inzichten en vernieuwing van de manier van werken. Thuiswerken en videoconferencing zou wel eens definitief en op grote schaal kunnen doorbreken en het nieuwe normaal worden. Dat mes snijdt aan twee kanten: minder verkeersbewegingen, minder stilstaand en CO2 dampend verkeer, minder ongevallen en daardoor meer ruimte op de weg voor diegene die echt op de weg zijn aangewezen.

De grote vraag is of we straks, na deze vervelende periode, weer op de zelfde voet verder gaan met het vervuilen van ons leefklimaat. Deze periode gaat dan alleen de geschiedenisboeken in als een zwarte bladzijde. Of hebben we iets geleerd en verzilveren we nieuwe werkervaringen in een klein stukje permanente winst voor het Klimaat? Voor nu, blijf vooral gezond!

Bron: Vastgoed Belang