bedrijven

Nieuwe regelgeving voor warmte-koudeopslag

Op 1 oktober 2014 dienden installatiebedrijven die zich bezig houden met WKO (warmte/koudeopslag) te voldoen aan de BRL6000-21, de beoordelingsrichtlijn voor het ontwerp, de realisatie en beheer van bodemenergiesystemen. Bedrijven moeten hiervoor gecertificeerd worden en een erkenning ontvangen van Bodem+, een onderdeel van Rijkswaterstaat.

Bedrijven en kantoren kunnen jaarlijks 725 miljoen besparen op verlichting

Bedrijven en kantoren laten jaarlijks € 725 miljoen op de plank liggen doordat ze hun onzuinige ouderwetse TL-lampen niet vervangen door zuinigere exemplaren. Zij stoten onnodig veel CO2 uit, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van bijna 1 miljoen auto’s. Daarom start Natuur & Milieu vandaag de actie Nederland kiest voor Nieuw Licht op de Zaak om bedrijfsverlichting energiezuiniger te maken.

Energiebesparing voor bedrijven duidelijker en eenvoudiger

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met bedrijfsleven en lokale overheden voor meerdere bedrijfstakken overzichten ontwikkeld met verschillende maatregelen voor energiebesparing. Hiermee wordt meer duidelijk over besparingsmogelijkheden waarvan de investeringen zich binnen 5 jaar terugverdienen.

19 september: NVDO Landelijke Dag van het Onderhoud!

Onderhoud is écht overal!
 Zonder Onderhoud zou je computer het niet doen, zouden treinen niet rijden en worden er geen producten gemaakt. Dat er overal onderhoud is, valt eigenlijk helemaal niet op. Maar bij alles wat je doet, ziet, eet, gebruikt en beleeft, heeft onderhoud een belangrijke functie!

Oproep: pilotprojecten Energie Prestatie Keuring

De Rijksoverheid zoekt naar het ultieme Energie Prestatie Keuring systeem (EPK) voor bedrijven en vastgoedpartijen. Een EPK stimuleert bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen in hun bedrijfspand. Daarom vraagt het Rijk adviseurs, installateurs en ondernemers een pilot aan te leveren.