verduurzamen

Big data zorgt voor een snellere verduurzaming

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is één van de grootste maatschappelijke opgaven van dit moment. Facility managers spelen bij het realiseren van die opgave een belangrijke rol. FMN, de beroepsvereniging voor het facilitaire domein, gaat om die reden haar leden helpen om als duurzaamheidsmanager grote impact te maken op hun gebouwen en de mensen die daar wonen, werken, studeren of anderszins verblijven.

Taskforce Bouw aan de slag

De Taskforce Bouw van Bernard Wientjes is klaar voor de start. Deze Taskforce krijgt de opdracht de bouwsector te versterken en oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen die te maken hebben met de bouw. Zoals het verduurzamen van woningen en nog effectiever gebruik van bouwgrondstoffen.

Gegarandeerde energiebesparing in samenwerkingsovereenkomst !MPULS en Gemeente Eindhoven

Binnen de beschikbare renovatie- en onderhoudsbudgetten óók een maximale verduurzaming realiseren in en rondom de gemeentelijke gebouwen. Dat was de opdracht waarvoor !MPULS in co-creatie, met behulp van de methodiek van het ‘designdenken’, de beste oplossing ontwikkelde. Resultaat is een contract dat flexibel en toekomstbestendig is en ruimte biedt aan innovaties.

Kennissessie Platform Duurzame Huisvesting – CFP ‘Booking.com als inspiratie voor de verduurzaming van gebouwen’

Van 4 t/m 6 oktober vindt in de Brabanthallen de Vakbeurs Energie plaats: drie dagen in het teken van duurzame energieopwekking en energiebesparing. Op 6 oktober, de laatste dag van de beurs, verzorgt het Platform Duurzame Huisvesting de kennissessie CFP ‘Booking.com als inspiratie voor verduurzaming van gebouwen. Over de grootschalige doorbraak duurzame gebouwen door succesvolle internetpropositie.

Seminar Platform Duurzame Huisvesting op Vakbeurs Energie – ‘Voorbij de barrières van verduurzaming!’

Van 4 t/m 6 oktober vindt in de Brabanthallen de Vakbeurs Energie plaats: drie dagen in het teken van duurzame energieopwekking en energiebesparing. Op 6 oktober, de laatste dag van de beurs, verzorgt het Platform Duurzame Huisvesting de seminar ‘Voorbij de barrières van verduurzaming! Over knelpunten en oplossingen voor verduurzaming met een keten-aanpak.

De week van… Claudia Reiner

De agenda van deze verbinder en netwerker met een verduurzamingsmissie is meer dan vol. Haar vele functies maken dat zij op veel plaatsen een centrale positie bekleedt. Met Limburg als het centrum van de wereld, uiteraard.

Toolbox biedt uitkomst in keuzes bij het verduurzamen van gebouwen

Het verduurzamen van gebouwen is één van dé opgaven voor heden en toekomst. Verduurzamen blijkt echter een containerbegrip en het aanbod aan informatie en hulp is enorm. Daarin biedt het Platform Duurzame Huisvesting nu een uitkomst. Middels een toolbox kan een ondernemer, huurder, verhuurder of andere geïnteresseerde zijn of haar wensen met betrekking tot het verduurzamen van gebouwen aangeven, waarna alleen relevante informatie wordt getoond.