Esco

Prestatiecontract biedt basisschool frisse lucht en perspectief

VBS De Regenboog in Eindhoven is de eerste school in Nederland met een 15 jarig prestatiecontract, waarin afspraken zijn vastgelegd over onderhoud, energiezuinigheid en het binnenklimaat. Directeur Emiel Link is zeer tevreden over de ‘ESCo’ die dit verzorgt: ‘Het is een spannende keuze. Maar er is een groot onderling vertrouwen, en als er iets hapert staan ze meteen op de stoep. Goede dienstverlening heeft z’n prijs, maar wij hebben nu jarenlang een gegarandeerd gezonde school en kunnen zelfs toekomstige maatregelen financieren.’

Integrale benadering sleutel tot succes

Veel schoolgebouwen hebben een enorme potentie voor verduurzaming en verbetering van het binnenmilieu. Ook zijn goede businesscases mogelijk. Dat is bekend. Waarom hapert dit proces? Schoolbesturen en gemeenten kampen met een gebrek aan kennis en ervaring. Veel kansen blijven liggen omdat scholen alleen kijken naar installatietechnische maatregelen en de bouwschil ongemoeid laten.

Strategische keuze voor ESCo-formule

De gemeente Rotterdam neemt de verduurzaming van haar vastgoed serieus. Het programma Rotterdamse Groene Gebouwen schetst de aanpak. De gemeente koos voor de centralisatie van het vastgoedmanagement. Vervolgens verduurzaamt de afdeling Stadsontwikkeling clusters gebouwen via een vaste systematiek.

De kracht van samenwerking

De herontwikkeling van het gebouw De Hallen in Amsterdam leest als een spannend jongensboek. De oude tramremise was vele decennia het kloppend hart van de wijk, maar stond er bijna twintig jaar leeg en verlaten bij. Het verval was al ingetreden.

Kip met gouden eieren

Rijksmonument De Witte Dame kampte met een torenhoge energierekening. De nieuwe eigenaar besefte dat dit een bedreiging was voor de gezonde financiële exploitatie van het gebouw. Hij wilde graag van een rood label naar label A. Tegelijkertijd stelde huurder Fontys Hogescholen eisen aan de luchtkwaliteit die juist tot hogere energielasten zouden leiden. De oplossing lag in het vervangen van de energieslurpende systemen.

Tevreden klanten en gebruikers

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft hoge ambities. En niet alleen op wetenschappelijk gebied, de universiteit wil een van de duurzaamste campussen in Nederland ontwikkelen. Hoge tevredenheid van de gebruikers is een speerpunt. Om dit te realiseren, groeit EUR naar een regie-organisatie die optimaal gebruik maakt van de expertise in de markt.

‘Mis de bus niet’ Busreis

Om de noodzaak en voordelen van verduurzaming via ESCo’s kenbaar te maken en om u te laten zien wat er (en waar dit) gebeurt, organiseert ESCoNetwerk.nl op 19 januari 2016 de ‘Mis de Bus Niet’ Reis. In 1 middag toeren we langs drie ESCo-praktijkcases en wordt u bijgepraat over de recente ontwikkelingen in Nederland en Europa, hoe u zelf een ESCo-project kunt starten en hoe een projectfinanciering tot stand kan komen.

De Hallen Amsterdam: duurzaamheid overwon sloopkogel

Het scheelde niet veel of de monumentale tramremise tussen de Ten Katemarkt en de Tollensstraat in Amsterdam had niet meer bestaan. Gesaneerd, om plaats te maken voor nieuwbouw. Gelukkig werd het uit 1908 stammende pand van de sloopkogel gered en is het nu een verzamelplaats voor ‘hip & happening’ Amsterdam.