energietransitie

Mijlpaal: 10 miljoen m² met BREEAM-NL gecertificeerd

De 10.000.000e vierkante meter utiliteitsbouw is met BREEAM-NL gecertificeerd. Met het BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn kunnen nieuwe en bestaande gebouwen integraal gemeten en beoordeeld worden op duurzaamheid. Deze mijlpaal komt op een bijzonder moment: DGBC, de organisatie achter BREEAM-NL, bestaat tien jaar.

UNETO-VNI reageert op Miljoenennota: ‘Méér investeren in de energietransitie’

UNETO-VNI is positief én kritisch over de Miljoenennota voor 2019. De installatiekoepel is blij met de aandacht die het kabinet heeft voor de energietransitie. Tegelijkertijd vindt UNETO-VNI dat Rutte III in de begroting andere keuzes had kunnen maken. Daarmee zou de omslag naar een duurzame energievoorziening nóg sneller kunnen verlopen. Om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verlagen, is extra inzet voor de scholing van technici bijvoorbeeld hard nodig.

Gebouwen in Nederland in 7 jaar tijd 50% energiezuiniger

Het energieverbruik van gebouwen gaat de komende 7 jaar met 50% omlaag. Uiteindelijk wordt al het vastgoed in Nederland geheel CO₂-neutraal. Deze ambitie stelt de DGBC in het Deltaplan Duurzame Renovatie. De inzet is om het einddoel niet in 2050, zoals het kabinet ambieert, maar al in 2040 te realiseren.

Onderzoek naar Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)

In Nederland is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) in het leven geroepen om de nationale voetafdruk te verlagen. Onderzoeksinstituut JLL deed onderzoek naar de toekomstige EPC-regelingen en de juridische en fiscale implicaties daarvan. Claudia Reiner, voorzitter van het Platform Duurzame Huisvesting, werkte mee aan het onderzoek van JLL.