BIM

Praktijkvoorbeeld: Verlaten fabriekshal wordt bruisend werkterrein

Het historische Werkspoorkwartier in Utrecht lag er decennia lang verlaten bij, maar wordt nu stap voor stap omgetoverd tot een aantrekkelijk gebied voor creatieve maakbedrijven en startups, horeca en evenementen. Op dit moment is het de beurt aan de Werkspoorfabriek. ‘Dit soort gebouwen zijn leuk en uitdagend om aan te pakken’, zegt Guido van Els van H2O Installatietechniek.

Praktijkvoorbeeld – Innovatieve en energiezuinige zorglocatie

In Heerde wordt druk gebouwd aan een innovatieve zorglocatie. Twaalf zorgwoningen zullen elk plaats bieden aan acht bewoners. Het geheel gaat deel uitmaken van een zogenoemde inclusieve samenleving waar de zorgwoningen geïntegreerd worden in een nog nieuw te bouwen wijk. BAM verzorgt na oplevering ook gedurende 25 jaar het onderhoud. In de ontwerpfase werd hiermee al rekening gehouden.

Installatiebranche benoemt BIM-ambassadeurs

Op 1 januari 2016 is de installatiebranche klaar om volwaardig te werken met het BouwInformatie Model (BIM). Om deze ambitieuze doelstelling waar te maken, heeft de sector tijdens een branche-brede bijeenkomst in Bunnik op woensdag 11 februari jl. een aantal BIM-ambassadeurs benoemd. Zij gaan aan de slag om de uitbreiding van de ETIM-classificatiestandaard met reken- en tekenmodules te promoten.

Ontwerpen in een virtuele wereld

BIM is hot. Maar BIM alleen is niet genoeg. Het gaat om het bouwproces dat we nauwgezet willen analyseren voor we gaan bouwen, het liefs in een virtuele realiteit. Voor de ontwikkeling van deze tools voor de bouw is veel inspanning nodig, die hoge kosten met zich meebrengen. Daarbij is alle kennis en kunde nodig die in de bouw aanwezig is.

Wat is nodig voor effectieve BIM-iplementatie?

In de technische bedrijfstak benaderen we de implementatie van BIM nog vaak als een technisch probleem, dat wordt overgelaten aan technici. Maar BIM kan de business en daarmee ook de verdienmodellen van bedrijven ingrijpend veranderen. Alleen al daarom is de BIM-implementatie primair een zaak van het management.

NVDO Cursus: BIM voor Beheer en Onderhoud

BIM is een werkmethode waarbij zoveel mogelijk eigenschappen van een bouwwerk in een samenhangend model worden geplaatst. Dit kan gaan om geometrie, fysieke eigenschappen zoals materiaalgebruik en analytische eigenschappen bijvoorbeeld energieverbruik. Tijdens deze eendaagse kennismakingscursus met BIM wordt ingezoomd op de gebruikseigenschappen Onderhoud en Gebruiksgegevens.

Een derde (middel) grote installateurs gebruikt BIM (+ video’s)

Volgens de initiatiefnemers ISSO, Opleidingsfonds OTIB, TVVL en UNETO-VNI kan BIM leiden naar vernieuwing in de bouwkolom. Uit onderzoek blijkt dat eenderde van de middel (grote) Nederlandse installateurs de 3D software gebruikt. Bij megaprojecten is BIM onmisbaar. Bekijk een video hoe BIM werd ingezet bij de bouw van het nieuwe One World Trade Center in New York.