BENG

Energie-eisen nieuwbouw gepubliceerd

BENG stelt drie eisen aan nieuwe gebouwen om het energiegebruik te verlagen. BENG moet zorgen voor betere energieprestaties van alle nieuwe gebouwen. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en de afspraken in het Energieakkoord.

Blog – De particuliere huurwoningvoorraad gasloos?

Blog – De particuliere huurwoningvoorraad gasloos? Verduurzaming van de particuliere huurwoningvoorraad naar label C is volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in veel gevallen met relatief eenvoudige middelen te realiseren en leidt al tot een forse besparing op de energierekening van de huurder. Welke zaken spelen er nog meer mee?

Nieuwe methode voor BENG: wat zijn de gevolgen?

Sinds de introductie van de voorgenomen BENG-eisen in 2015 is er veel geëxperimenteerd met deze nieuwe manier van eisen stellen (in plaats van de EPC). Op grond daarvan hebben bouwpartijen de afgelopen jaren gevoel ontwikkeld voor wat er moet gebeuren om ‘BENG’ te bouwen. De eisen uit 2015 waren nog voorgenomen eisen, gebaseerd op de NEN 7120. Inmiddels is er een nieuwe bepalingsmethode beschikbaar gekomen.

Nieuwe overheidsgebouwen in 2019 BENG-proof

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle aanvragen omgevingsvergunning voor nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen – BENG. Bij aanvragen omgevingsvergunning voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat al vanaf 1 januari 2019.

Lees hier waarom je energieneutraal moet ontwikkelen

Onlangs werd bekend dat in 2020 alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal moet worden. Het Rijk heeft daarvoor de term ‘BENG’ bedacht. Er zijn verschillende voordelen aan energieneutraal bouwen, die AgentschapNL op een rijtje heeft gezet. Vijf voordelen energieneutraal bouwen Waarom zou je energieneutraal bouwen? In het Infoblad ‘Energieneutrale scholen en kantoren’ geeft AgentschapNL vijf voordelen van een energieneutraal kantoor of energieneutrale school: Lage energiekosten. Energieneutrale gebouwen hebben zeer lage energiekosten. Of de totale exploitatielasten (inclusief energie, rente en onderhoud) ook lager […]