energiebesparing

UNETO-VNI positief over regeerakkoord Rutte II

UNETO-VNI is positief over de ambities van de nieuwe regering op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Voorzitter Marcel Engels vindt wel dat vooralsnog de concrete uitwerking en het budget gemist worden. Zestien procent duurzame energie Volgens Engels is het een belangrijk signaal dat er gestreefd wordt naar zestien procent duurzame energie in 2020. En een energieneutraal Nederland in 2050. Engels: “Om dat te bereiken, moet er nu echt een langjarig energieakkoord komen dat kamerbrede steun heeft. Ik verwacht dat […]

Regeerakkoord: ‘Besparingsdeal utiliteitsbouw en energiebedrijven’

In het nieuwe regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’, gesmeed door de partijen VVD en PvdA, staan een aantal maatregelen die betrekking hebben op de bouw – en vastgoedsector. Opvallend is dat het woord ‘leegstand’ in het geheel niet in het akkoord voorkomt. Besparingsdeal Er komt een ‘besparingsdeal’ van het Rijk met energiebedrijven en woningcorporaties voor het verduurzamen van woningen. Ook voor kantoren, scholen en andere gebouwen wordt energiebesparing via energiebedrijven op deze wijze bevorderd. Het kabinet zal dit ondersteunen door waar mogelijk […]

Video: Hoe bespaart Van der Valk energie?

In 2007 heeft Van der Valk een hotel in Ridderkerk gebouwd. In deze video legt Freek van der Valk uit welke energiebesparende maatregelen al tijdens de ontwerpfase bij dit hotel zijn toegepast. Warmte en koude Freek van der Valk, directeur in Ridderkerk: “Al tijdens het ontwerpproces zijn wij gaan kijken hoe je op een verantwoorde en duurzame wijze een groot hotel kunt bouwen, waarbij je ook let op de mogelijke energiebesparingen. Wij hebben specialisten ingeschakeld die kennis hebben van de […]

Video: Empire State Building bespaart met LED-verlichting

De Amerikaanse divisie van Philips Lightning heeft het Empire State Building in New York voorzien van nieuwe LED-verlichting. Automatisch overschakelen Het nieuwe systeem bespaart energie, maar biedt ook maar liefst zestien miljoen verschillende kleuren. Het Empire State Building is een van de meest toonaangevende gebouwen in New York en werd altijd verlicht met vierhonderd armaturen in tien kleuren. Een team van vijf medewerkers was voorheen meerdere uren bezig om de kleur van de verlichting aan te passen. Nu kan de kleur […]

Kerken kunnen gemiddeld 25 procent energie besparen

Het energieverbruik van een kerk in Nederland kan met gemiddeld 25 procent verminderd worden. Hiermee zou de Co2-uitstoot met 24 procent dalen. Dit blijkt uit onderzoek in de gemeente Ede bij 25 van de 46 kerken. Aparte status Energiebesparing is een aandachtspunt van de landelijke organisatie Kerk in Actie. Kerken verschillen bouwkundig en energetisch van andere gebouwen zoals ziekenhuizen, scholen of kantoren, zegt het kerkelijk platform voor Duurzaamheid en Energie (EKDE). Kerken zijn bijzonder hoog, breed, lang en zijn vaak […]

UPDATE: Cursus energiebesparing in de zorg

Energiebesparing is van groot belang, maar in de praktijk soms moeilijk te realiseren. Energy Matters organiseert een cursus energiebesparing in de zorg om u te helpen bij het realiseren van besparing op energiegebied. De cursusdata zijn 22 & 23 november. Zorgfinanciering Door de verandering in de zorgfinanciering en de steeds strengere handhaving vanuit de overheid, moeten zorginstellingen in actie komen. Tegelijkertijd is er een enorm aanbod aan energiebesparende maatregelen op de markt. Ziet u door de bomen het bos niet meer? […]

Vastgoed Belang: “80 procent van onze leden heeft in 2020 een C-label”

Vastgoed Belang is de belangenbehartiger van particuliere beleggers in vastgoed. Vastgoed Belang vertegenwoordigt ruim dertig procent van de particuliere verhuurders van woningen en 55 procent van alle kantoorverhuurders. Een interview met procesmanager Cees Jonker, die het onderwerp energiebesparing bij Vastgoed Belang ‘handen en voeten geeft’. 1. Welke doelstelling heeft Vastgoed Belang m.b.t. energiebesparing? Jonker: “In 2020 moet tachtig procent van het bezit van de leden van Vastgoed Belang een energielabel C of beter hebben. Met deze doelstelling behalen we de […]

SBR geeft voorlichting over Passiefscholen

Kennisplatform SBR organiseert woensdag 5 september een bijeenkomst over Passiefscholen op de Veldhuizerschool in Ede. 80 procent minder energieverbruik De Veldhuizerschool is één van de eerste scholen in Nederland die is vormgegeven en gebouwd volgens het passiefhuisconcept: het energieverbruik is tachtig procent minder. De deelnemers krijgen uitleg over de theorie van het passiefhuisconcept en horen vervolgens van de schooldirectie en de architect hoe de Veldhuizerschool is gerealiseerd. “Uiteraard doen we een rondleiding en is er ook aandacht voor de financiële aspecten […]

Libanon Lyceum – case: Monumentale school duurzaam gerenoveerd

Het Libanon Lyceum voor Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium huist in twee monumentale gebouwen aan de Mecklenburglaan en de Ramlehweg in Rotterdam. Gebouwbeheerder Remco Verheij van het Libanon Lyceum vertelt hoe hij het binnenmilieu op zijn school werd verbeterd en hoe het energieverbruik werd verminderd. Luchtkwaliteit Het probleem van het Libanon Lyceum is dat de luchtkwaliteit niet voldoet aan de wettelijke normen. Het probleem is bekend. Onderzoek van Strukton Worksphere in opdracht van de Rotterdamse VO-Raad wijst uit dat meerdere […]

Hogeschool Rotterdam: “Per jaar willen we tien procent energie besparen”

De Hogeschool Rotterdam heeft zestien gebouwen in beheer verspreid in de Maasstad. Het energieverbruik van deze locaties wordt structureel gemonitord door Toon de Jong, energiebeheerder bij de Hogeschool Rotterdam. De Jong: “Elk jaar gaan we uit van tien procent energiebesparing”. MJA3-convenant Eind 2008 is het energieconvenant MJA3 gesloten tussen de HBO-raad en de toenmalige minister van VROM Jacqueline Cramer. In het convenant staat opgenomen dat de betrokken hogescholen dertig procent energie-efficiencyverbetering te bereiken in de periode 2005-2020. In het convenant […]

Marcel Engels (UNETO-VNI): “Grootste besparing door bestaande installaties af te stellen”

Marcel Engels is voorzitter van UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor de installatiesector. Energievastgoed spreekt hem na een debat over de kansen van de vastgoedsector in het maatschappelijke vastgoed. Engels: “De grootste energiebesparing is mogelijk door alle bestaande installaties in Nederland goed af te stellen”. 1. Wat voor kansen ziet u voor de installatiesector in de zorg? Engels: “We zullen actief blijven in de ‘cure’, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Ik zie echter veel mogelijkheden in de ‘care’. We kunnen bijvoorbeeld ervoor zorgen […]

Vijf tips voor energiebesparing in een datacenter

Iedere eigenaar en gebruiker van een datacenter wil haar energieverbruik terugdringen. Voordat er maatregelen getroffen kunnen worden, is inzicht in het energieverbruik nodig. Meest voorkomende valkuilen Schneider Electric heeft de vijf meest voorkomende valkuilen op een rij gezet: Onnodig energieverbruik Het energieverbruik van apparaten wordt vaak niet continu gemonitord; en ook niet nauwkeurig per ruimte (koeling), per rack of per device. Organisaties hebben hierdoor geen inzicht in het energieverbruik, en kunnen dus niet vaststellen waar de mogelijkheden tot besparing liggen. Bovendien […]

Opinie: Kansen voor verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Irma Thijssen, adviseur bij AgentschapNL, zet een aantal kansen voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed op en rij. Diverse gemeenten zijn hard bezig om hun vastgoedbeheer te professionaliseren. Al het vastgoed wordt in kaart gebracht en het beheer wordt in één vastgoedbureau ondergebracht. Dit overzicht maakt multifunctioneel gebruik en efficiëntere huisvesting mogelijk van gemeentelijke diensten, maar ook van sport- en culturele instellingen. 90 miljoen m2 Deze professionaliseringsslag biedt ook kansen om het vastgoed te verduurzamen en zo energie, maar ook […]