energiebesparing

Blok: in 2023 minimaal energielabel C verplicht voor kantoren

Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan energielabel C. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Dat is geen probleem, want de investering betaalt zich terug door besparing op energiekosten.

Dit zijn de afspraken van de Klimaattop

Tijdens de Nationale Klimaattop 2016 hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 met in totaal 17,6 Megaton terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek van Ecofys.

Systeemdenken voor een snelle energietransitie

Dat was het onderwerp van gesprek in de Ronde Tafel Bijeenkomst op 27 september, georganiseerd door UNETO-VNI in samenwerking met het Platform Duurzame Huisvesting. Het doel? Een gesprek tussen marktpartijen, kennisinstellingen en overheidspartijen (met verschillende perspectieven: vastgoed, installatie, facility etc) over de versnelling van de energietransitie en de rol van de installatiesector daarin. Een vruchtbare sessie en een mooi voorbeeld van de werking en de kracht van het systeem, als de gehele vastgoedketen samenwerkt.

Seminar Platform Duurzame Huisvesting op Vakbeurs Energie – ‘Voorbij de barrières van verduurzaming!’

Van 4 t/m 6 oktober vindt in de Brabanthallen de Vakbeurs Energie plaats: drie dagen in het teken van duurzame energieopwekking en energiebesparing. Op 6 oktober, de laatste dag van de beurs, verzorgt het Platform Duurzame Huisvesting de seminar ‘Voorbij de barrières van verduurzaming! Over knelpunten en oplossingen voor verduurzaming met een keten-aanpak.

Energiebesparing moet ook leuk zijn

Het Nationaal Energie Congres 2016 bracht een grote diversiteit aan partijen bij elkaar, die allemaal ‘iets’ hebben met energie. Belangrijkste conclusie: technisch kan het allemaal, maar het draait om de factor ‘mens’.