financiering

Interview AgentschapNL: “Kleine ESCo’s populair”

Energie besparen op ‘no cure, no pay’ basis, zonder eigen investeringen; wie wil dat niet? Steeds meer vastgoedeigenaren zien de voordelen van samenwerking met een Energy Service Company (ESCo). De fiscale voordelen van Energie Investeringsaftrek (EIA) maken de ESCo-formule aantrekkelijker. Programma-adviseur Hans Korbee van Agentschap NL schetst de stand van zaken en de kansen van dit fenomeen in de Nederlandse vastgoedmarkt. ESCo Het idee achter een ESCo-formule is simpel en inventief. De ESCo garandeert met verschillende maatregelen een bepaalde energiebesparing […]

Hoe financieer je een energiezuinige verbouwing?

De ‘Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen’ van Bouwend Nederland moet inzicht verschaffen in de financiering van een energiezuinige verbouwing. Bouwend Nederland wil dat haar leden de klanten met deze interactieve tool gaan adviseren. De brancheorganisatie wil ook dat financiering een belangrijk onderdeel wordt van het SER Energieakkoord. Financiering Financiering wordt gezien als de voornaamste drempel om te investeren in energiezuinige maatregelen. Volgens Bouwend Nederland weten ‘veel partijen de financiële mogelijkheden die er wel zijn vaak niet te vinden’. Er bestaan diverse regelingen […]

“Energiewinst in zorgsector ligt voor het grijpen”

Er is veel laaghangend fruit bij zorginstellingen als het aankomt op energie besparen. Simpele maatregelen zijn binnen vijf jaar terugverdiend, maar leiden tot een forse kostenreductie. Nederlandse zorginstellingen kunnen minstens honderd miljoen euro besparen op energie. Dit stelden adviseur Albert Hulshoff (AHB Consultancy) en Michel van Rooyen (AT Osborne) tijdens de masterclass Financiering en energiebesparing in de zorg van het Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid en Vastgoedmarkt. Deze masterclass werd 19 maart gehouden bij de Nyenrode Business University. ‘Energie geen […]

Presentaties seminar ‘Zorg voor Energie’

Brancheorganisatie NVTG organiseerde samen met DWA het seminar ‘Zorg voor Energie’. Leveringszekerheid en verduurzaming van de stroomvoorziening en energiebesparing was onderwerp van gesprek. Welke technische oplossingen bestaan voor het leveren van noodstroom? En welke eisen worden daaraan gesteld? Maar hoe organiseert een instelling preventief beleid ter voorkoming van calamiteiten? Welke financieringsmogelijkheden ziet een bank? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens de bijeenkomst. Presentaties seminar Bekijk hieronder alle plenaire presentaties met daarin de volgende sprekers en onderwerpen: Dagvoorzitter Geert-Jan van Oenen: […]

7 tips voor energiebesparing met een ESCo

Met een Energy Service Company (ESCo) kan een vastgoedeigenaar een vastgestelde energiebesparing gegarandeerd krijgen. In een zogenaamd prestatiecontract leggen de ESCo en de opdrachtgever de te behalen prestaties vast. Zo heeft Strukton een ESCo opgericht voor de verduurzaming van een aantal zwembaden in Rotterdam.  Lees het interview met de gemeente Rotterdam over dit project op deze website (deel 1 en deel 2). Zeven voorwaarden aan een ESCo Een ander voorbeeld is het Nij Smellinghe Ziekenhuis dat een energieprestatiecontract sloot met […]

4 tips om vastgoed te verduurzamen

Als vastgoedeigenaar ben je op zoek naar manieren om de waarde van het vastgoed te verhogen. Onderzoek wijst uit dat de waarde van duurzaam vastgoed hoger ligt dan niet-duurzaam vastgoed. Vier tips voor verduurzamen vastgoed Adviseur Jones Lang LaSalle geeft in haar magazine ‘Global Sustainability Perspective’ vier tips om vastgoed te verduurzamen en de waarde daarmee te verhogen: Schakel een professionele adviseur in die het gebouw doorlicht op energiezuinigheid. Met simpele maatregelen kan een gebouw al verbeterd worden. Er is […]

Onderzoek: bereidheid bij branches om in energiebesparing te investeren

Uit de Energie Enquête van VNU Exhibitions en Energiemedia blijkt dat er onder een groot aantal branches de bereidheid bestaat om te investeren in energiebesparende –en/of opwekkende maatregelen. Bijna driekwart (71 procent) van de ruim 4600 respondenten staan (zeer) positief tegenover investeringen in energiebesparing – en /of opwekking. Bijna de helft (42 procent) verwacht binnen afzienbare tijd een energieproject op te starten met als doel energie te besparen of op te wekken. Deze uitkomsten zijn een belangrijk signaal naar de markt, juist omdat […]

Bancaire instellingen trekken zich terug van zorgvastgoed

De financiering van zorgvastgoed zal in de toekomst ingrijpend veranderen. Institutionele beleggers zullen de plaats gaan innemen van banken, die meer terughoudend zullen zijn. Dit zegt Rabo directeur Michel van Schaik op een bijeenkomst van Vitaal ZorgVast. Vastgoedfinanciering op lange termijn Volgens Van Schaik worden banken terughoudend om naast de financiering van de exploitatie ook de gehele vastgoedfinanciering voor hun rekeningen te blijven nemen. De oorzaken hiervan is het hogere risicoprofiel van zorgbedrijven en de beperkte beschikbaarheid van een langdurige […]

ECN: “Groter financieringsaanbod energiezuinige gebouwen en woningen nodig”

In dit artikel geeft ECN inzicht in het beperkte aanbod van financiering voor energiezuinige gebouwen en woningen en oplossingen daarvoor. Financiering energiezuinige gebouwen Het artikel is gebaseerd op een recente studie van ECN (RE-bizz) en enkele interviews met financiers over dit onderwerp. Er is behoefte aan meer zakelijke waardering van marktpartijen, zoals financiers, voor energiezuinigheid in de gebouwde omgeving wil het financieringsaanbod groter worden. De markt heeft daarbij de overheid nodig, die op verschillende manieren kan helpen om belemmeringen op […]

Video van de Week: Nils Kok over duurzaam vastgoed

Nils Kok is als assistant professor in Finance verbonden aan de Universiteit Maastricht en is daarnaast bezoekend professor bij de Berkeley University. Ook heeft hij de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) opgericht, waarbij hij namens nationale en internationale vermogensbeheerders vastgoedmanagers doorlicht op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Energiezuinigheid en bereikbaarheid In februari 2011 kwam het rapport ‘De waarde van energiezuinigheid en bereikbaarheid’ uit van Nils Kok (UM) en Maarten Jennen (Erasmus Universiteit). Het blijkt, uit een analyse van bijna 1100 huurtransacties in Nederland, […]

ECN: “Overheid aan zet om duurzame investeringen aantrekkelijker te maken”

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft wereldwijd in kaart gebracht welke financiering – en verdienmodellen er zijn om rendabele investeringen in de verduurzaming van gebouwen en woningen aantrekkelijker te maken. Opdrachtgever was het International Energie Agentschap en doelgroep zijn vooral beleidsmakers en marktpartijen. Volgens onderzoeker Paul Vethman is de overheid aan zet. Vethman: “Als de overheid financiers helpt een aantrekkelijk aanbod aan financieringen op te bouwen, kan de markt meer op gang komen en kunnen financiers het vervolgens overnemen”. 1. […]

Verduurzamingscalculator voor bestaande kantoren

De website duurzaamvastgoed.com heeft een duurzaamheidscalculator ontwikkeld waarmee de bouw – en investeringskosten voor het verduurzamen van bestaande kantoren berekend kan worden. Doelgroepen De ‘tool’ is ontwikkeld voor beleggers, makelaars, assetmanagers, eigenaren van kantoren en adviseurs die inzicht krijgen in de kosten die gemoeid om hun kantorenvoorraad te verduurzamen. Een van de drempels bij verduurzaming is de financiering ervan. Bij benadering De calculator richt zich op duurzame maatregelen: interieuraanpassingen en de vaste inrichting worden buiten beschouwing gelaten. Duurzaamvastgoed.com benadrukt ook […]

“Financiering voornaamste drempel voor verduurzaming”

Financiering blijkt het voornaamste reden om niet te verduurzamen. Dit blijkt uit onderzoek van Innax, die 110 vastgoedorganisaties en woningcorporaties heeft ondervraagd. Geen modeverschijnsel Meer dan 8 op de 10 respondenten (83 procent) gelooft dat duurzaamheid in het vastgoed rendement oplevert. Driekwart van de respondenten ziet het als de toekomst, niet als een modeverschijnsel. Financiering De ‘bottleneck’ ziet hem in de financiering van de verduurzaming. Daarbij wordt het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen (27 procent) en de relatief lange verdientijd (23 procent) […]